A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch kiểm tra chung giữa kì I năm học 2018 - 2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS LONG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: 68/KH-THCSLHLong Hậu, ngày 06 tháng 10 năm 2018

 

 


KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2018 - 2019

 

 

 

Căn cứ Công văn 331/PGDĐT-THCS ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung về việc hướng dẫn kiểm tra chung giữa HKI năm học 2018-2019;

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường THCS Long Hậu;

Trường THCS Long Hậu xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra chung giữa học kỳ I năm học 2018 - 2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Nhằm đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học của nhà trường trong học kỳ I năm học 2018-2019. Trên cơ sở đó phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá góp phần nâng cao chất lượng dạy - học của đơn vị.

Tổ chức kiểm tra, chấm kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá khách quan, chính xác kết quả học tập của học sinh.

II. Về công tác chuẩn bị

1. Thành lập các Ban và các Tổ phục vụ kỳ kiểm tra

Hiệu trưởng quyết định thành lập Ban coi kiểm tra, Ban chấm kiểm tra và các Tổ sao in đề kiểm tra, đúng theo hướng dẫn của Phòng GDĐT (có các Quyết định kèm theo).

2. Tổ chức sao in đề kiểm tra

2.1. Yêu cầu và phạm vi đề kiểm tra

Yêu cầu và phạm vi đề kiểm tra được thực hiện đúng hướng dẫn tại Công văn 331/PGDĐT-THCS ngày 04/10/2018 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn kiểm tra chung giữa HKI năm học 2018-2019.

2.2. Trách nhiệm ra đề kiểm tra

 

Trường ra đề môn tiếng Anh thí điểm lớp 8

Tổ trưởng tổ chuyên môn Toán-Hóa-Tin học, Ngữ văn-GDCD, Tiếng Anh phân công giáo viên ra đề (hoặc các câu hỏi) theo yêu cầu được phân công của từng môn, từng khối lớp, gửi về BGH chậm nhất  ngày 12/10/2018 - gửi bằng USB. (phụ lục 1 kèm theo)

Phòng GDĐT ra đề kiểm tra chung giữa học kỳ I năm học 2018-2019 cho tất cả các môn (trừ tiếng Anh thí điểm lớp 8), đồng chí Nguyễn Trọng Quyền – Trưởng ban coi kiểm tra nhận đề kiểm tra tại Phòng GDĐT lúc 15 giờ ngày 23/10/2018tổ chức sao in đề kiểm tra.

III. Tổ chức coi và chấm kiểm tra

1. Coi kiểm tra

- Trưởng ban coi kiểm tra có trách nhiệm tổ chức việc coi kiểm tra giữa HKI theo đúng lịch quy định (phụ lục 2 kèm theo).

- Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra trước thời gian kiểm tra ít nhất 5 phút để thực hiện các thủ tục.

2. Tổ chức chấm bài kiểm tra

Trưởng ban chấm kiểm tra có trách nhiệm tổ chức việc chấm kiểm tra giữa HKI theo quy định. Việc chấm kiểm tra phải đảm bảo nguyên tắc sau:

- Bài kiểm tra phải được chấm theo phòng.

- Thảo luận thống nhất hướng dẫn chấm cụ thể theo quy định đảm bảo khách quan và khoa học.

- Khi chấm bài kiểm tra phải có nhận xét, động viên sự cố gắng và tiến bộ của học sinh.

- Tổ chức sửa bài kiểm tra và rút kinh nghiệm qua kết quả kiểm tra giữa HKI

- Công bố điểm bài kiểm tra, tổ chức phúc khảo bài kiểm tra (nếu có) theo quy định.

* Lưu ý: Sau khi kiểm tra xong giáo viên nhận bài chấm từ Ban coi kiểm tra. Thời gian chấm bài kiểm tra của mỗi môn là 04 ngày. Kết thúc thời gian chấm bài giáo viên giao nộp bài đã chấm cho Ban coi kiểm tra, vào điểm ở sổ điểm cá nhân. Ban chấm kiểm tra giao nộp bài kiểm tra về Ban Giám hiệu để lưu trước ngày 04/11/2018.

3. Điểm kiểm tra giữa học kỳ I

Điểm kiểm tra giữa học kỳ I được thay thế cho điểm kiểm tra 1 tiết của lần kiểm tra liền sau theo phân phối chương trình hiện hành.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Đối với Ban Giám hiệu

- Quán triệt trong cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về mục đích, ý nghĩa công tác kiểm tra chung giữa học kỳ I năm học 2018-2019.

- Thành lập Ban coi kiểm tra, chấm bài kiểm tra, và sao in đề kiểm tra chung giữa HK I và tổ chức thực hiện theo quy định.

- Sắp xếp phòng kiểm tra giữa HKI theo quy định của Phòng GDĐT, dán niêm yết trên bảng thông báo của trường và bảng thông báo của lớp.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Ban, Tổ phục vụ kiểm tra giữa HKI.

2. Đối với tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể nhằm hệ thống, củng cố lại kiến thức cho học sinh. Phạm vi đề kiểm tra trong chương trình dạy học từ đầu học kỳ I cho đến thời điểm kiểm tra; kiểm tra việc thực hiện chương trình, nội dung giảng dạy của giáo viên.

Tổ chức thảo luận thống nhất hướng dẫn chấm kiểm tra cụ thể theo quy định, đảm bảo khách quan và khoa học.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra chung giữa HKI, Tổ trưởng các tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên thực hiện điều chỉnh phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá sao cho phù hợp với năng lực của từng đối tượng học sinh.

3. Đối với các Ban, Tổ phục vụ kiểm tra

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

4. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

Ôn tập, củng cố lại kiến thức cho học sinh theo các nội dung được hướng dẫn tại công văn số 331/PGDĐT-THCS ngày 04/10/2018 của Phòng GDĐT và các ma trận định hướng kèm theo công văn này.

Thực hiện đúng nhiệm được phân công trong kỳ kiểm tra chung giữa HKI.

                                                                                                                          

Nơi nhậnHIỆU TRƯỞNG

- CB, GV, NV của trường (thực hiện);

- Tổ trưởng các tổ chuyên môn;

- Dán thông báo, Website;

- Lưu: VT.
(đã ký)


Nguyễn Trọng Quyền

 

 

 


Nguồn:Nhà trường Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 11 : 455
Năm 2021 : 5.278