A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019

PHÒNG GDĐT LAI VUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LONG HẬU

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: …/TB-THCSLH

Long Hậu, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Vvic nghlễ và treo cờ Tổ quốc ngày 02/9/2019

 

 
  

 

Căn cứ thông báo số 238/TB-PGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Phòng GDĐT Lai Vung về vic nghlễ và treo cờ Tổ quốc ngày 02/9/2019;

Trường THCS Long Hậu thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 02/9/2019 và thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thời gian nghỉ:

Ngày lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2019 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) và học sinh được nghỉ 01 ngày (thứ hai). Như vậy, dịp lễ Quốc khánh năm 2019 CC, VC, NLD và hoc sinh được nghi liên tục 03 ngày, từ ngày 31 tháng 8 năm 2019 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2019.

2. Việc thực hiện chương trình trong các ngày nghỉ lễ: Quý thầy, cô tự bố trí lịch dạy bù từ ngày 03/09/2019 đến hết ngày 15/9/2019 để đảm bảo hoàn thành chương trình học kỳ I năm học 2019 2020.

3. Phân công lãnh đạo, nhân viên trực giải quyết công việc đột xuất trong ngày nghỉ lễ và bảo vệ an toàn trường học.

3.1. Trực giải quyết công việc đột xuất trong ngày nghỉ lễ

- Thứ bảy: 31/8/2019

Sáng từ 8g 00 phút đến 11g 00 phút: Thầy Quyền;

Chiều 13g 30 phút đến 16g30: Thầy Quyền.

- Thứ hai: 02/9/2019

Sáng từ 8g 00 phút đến 11g 00 phút: Thầy Hiếu;

Chiều 13g 30 phút đến 16g30: Thầy Hiếu.

Nội dung trực: giải quyết công việc việc hành chính đột xuất trong ngày nghỉ lễ.

3.2.  Trực bảo vệ an ninh, an toàn trật tự trường học (24/24): Anh Lợi, trong ba (03) từ ngày thứ bảy 31/8/2019 đến hết ngày thứ hai 02/9/2019.

Nội dung trực: Bảo vệ an ninh, an toàn trật tự trường học; ngoài thẩm quyền giải quyết, xin ý kiến Ban giám hiệu. Liên hệ SĐT: 0984.367.134 (thầy Quyền),

0939739712 (thầy Hiếu)

4. Treo cờ Tổ quốc tại trường học và nhà riêng:

 - Nhà trường giao Anh Lợi (nhân viên bảo vệ): treo cờ Tổ quốc, cờ phướng tại đơn vị lúc 16g00, ngày 01/9/2019.

- Mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên treo cờ Tổ quốc tại nhà riêng trong ngày 02 tháng 9 năm 2019. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ lễ an toàn, tiết kiệm, không vi phạm pháp luật.

Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt tinh thần thông báo này./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT (b/c)

 

- CB, GV, NV (để thực hiện)

 

- Lưu: VT.

 

 

Nguyễn Trọng Quyền


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 11 : 455
Năm 2021 : 5.278